Какво е БИО?

Знаете ли какво всъщност е БИО и какво означава знака за БИО на един продукт? Знаете ли дали и кога да го предпочетете?

Преди да дадем отговор на тези въпроси е важно да уточним, че се използват няколко термина за обозначаване на биологично чист продукт, сред които: БИОЛОГИЧЕН, БИО (BIO) и ОРГАНИЧЕН (ORGANIC). Всички тези обозначения върху опаковките на продуктите се използват като синоними и всъщност разлика в значението на термините няма. Почти всички англоговорящи страни включително Великобритания и САЩ предпочитат названието ORGANIC, а в Германия и в по-голямата част от Континентална Европа използват BIO. Решението кой термин да използва се взима от самия производител.

Какво е БИО?

В Европейския съюз има строги изисквания за производство и търговия на био продукти регламентирани с наредба No. 834/2007 заместваща тази от 2092/91. Всички био регистрирани земеделски производители, животновъди, търговци и продуктите предлагани от тях отговарят на високи стандарти, както следва:

  • БИО земеделски производители и техните продукти.

Живата почва е в основата на биологичното земеделие. Най-важното правило е да се поддържа и запази естествената плодородност на почвата като се използват почвени организми (бактерии, гъби и др.), които осигуряват хранителни вещества за културите. Биологичното земеделие означава значителни ограничения относно употребата на продукти за растителна защита, минерални азотни торове, подобрители на почвата, синтетични хербициди (препарати за унищожаване на тревисти плевели) или други пестициди (препарати за борба с вредители), които имат неблагоприятно въздействие върху околната среда или не се разграждат напълно в селскостопанските продукти. Био производителите използват естествени техники в земеделието като многогодишна ротация на културите, билки, подправки, насекоми естествени врагове на вредителите и разбира се много любов и уважение към земята за защитата на растенията от болести, плевели, фитопатогени и фаунистични неприятели.

  • БИО животновъдство и техните продукти.

При биологичното животновъдство животните трябва да са били родени и отгледани в биологични ферми.  При отглеждането на животните се взимат предвид гъстотата и локацията, които да отговарят на развитието, физиологични и етологични нужди на животните. Освен това при избора на породи животни се има предвид способността им за адаптиране към местните условия. Животните трябва да бъдат отглеждани на открито сред природата, а пасищата да бъдат подбирани на ротационен принцип, така че животните да не пасат на едно и също място всяка година. Биологично отглежданите животни живеят отделно от небиологично отглежданите. Храна за животните следва да бъде добивана основно във фермата, в която се отглеждат животните или в други биологични ферми в същата област. Ако земеделските стопани искат да използват логото на ЕС за биологично производство, те трябва да хранят добитъка си 100% биологично. Използването на растежни хормони или синтетични аминокиселини е забранено. Бебетата бозайници трябва да се хранят с млякото на майките си. Лечението с химични/синтетични алопатични ветеринарни средства, включително антибиотици, се позволява само ако лечението с фитотерапевтични, хомеопатични или други натурални продукти е неуспешно. В био животновъдството рутинното използване на антибиотици е забранено. За сравнение в конвенционалното животносвъдство 70 % от антибиотиците се дават на здрави животни с превантивна цел и за стимулиране на растежа, а храната се състои от фуражни суровини, комбинирани фуражи и други фуражни добавки.

  • БИО производители на пакетирани храни, хранителни добавки и търговци.

При производството на био пакетирани храни и хранителни добавки минимум 95-98% от суровините вложени в продукта трябва да са с доказан био произход. Забранено е използването на генетично модифицирани организми и/или техни производни, т.е. био продуктите са с гарантиран статус „без ГМО“. Преработването на биологичната храна се случва в отделено пространствено и времево помещение, техника и друго оборудване от тази на небиологичната храна. Продуктите се съхраняват, така че да нямат контакт с не-био храни. Така се възпрепятства замърсяването на продукта след производството му и се гарантира запазване на чистотата. Забранено е използването на голям брой средства за почистване и дезинфекциране на помещенията, които биха могли да взимодействат и проникнат в продуктите. Съществуват и стриктни регулации относно етикетирането на био продуктите. Сред тях са изписване на точен състав и произход на всички вложени суровини, страна на производство и сертифициращ орган.

Създадени са системи за контрол на всеки етап от веригата на биологичното преработване. Всеки био земеделски производител, животновъд, преработвател, търговец, вносител или износител се одитира най-малко веднъж годишно, в зависимост от оценката на риска това се случва и по-често. Може да се разчита, че биологичните продукти в ЕС са произведени и тествани в съответствие със стандартите за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните.

Кога да предпочетете БИО?

Идеята на био сертификацията е да се дадат гаранции за чиста и природосъобразна храна особено в големите градове, където проследяването на произхода на храната е трудно и личният контакт с производителите често е невъзможен. В основата си био производството цели:

  • да се развият и използват устойчиви системи за култивиране;
  • да се предлага разнообразие от висококачествени продукти;
  • да се изгради производство с акцент върху опазването на околната среда;
  • да се привлече внимание към биологичното разнообразие;
  • да се изградят по-високи стандарти за защита и отглеждане на животните;
  • да съществува доверие между потребители и производители;
  • да се защити интереса на потребителите.

Така че, ако вярвате в тези цели и бихте искали да подпомогнете тяхното налагане като водеща практика в Европейки и световен мащаб изберете био сертифициран продукт. Дори и да не сте съгласни с всички поставени по-горе цели, бихме ви посъветвали да изберете био продукт в случаите, когато консумирате продукти, които съществуват и като генетично модифицирани варианти, съществува риск да идват от замърсени региони или държите на конкретни качествени параметри на даден продукт.

И все пак…

И все пак това не означава, че само био продуктите са качествени, чисти и целят една щадяща обработка и опазване на земята. Има много натурални продукти, домашно отгледани растения и разбира се диворастящи билки, плодове и други природни дарове, които всеки от нас може да предпочете, когато е сигурен за техния произход и качество.

Био сертифицирани продукти на Биониа сред които какао, мака, протеини и други ще намерите ТУК.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!

Статията на БИОНИА Ви харесва?

Абонирайте се за нас сега и ще получaвате всички актуални и полезни материали директно на мейла си. Без спам!!!АБОНИРАЙ СЕ ТУК